Datele cu caracter personal, colectate ca urmare a "monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private" și a "supravegherii video a examenului de bacalaureat", sunt prelucrate în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28704, în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001.
Detalii privind Olimpiada Națională de Fizică - Bacău 2022 - pe pagina oficială de Facebook a ISJ Bacău
Olimpiada Națională de Fizică - Bacău 2022
Alte detalii despre ONF - Bacău 2022, din presa zilei: Ordinea Zilei, ECO Politic NewsEconomistul