Datele cu caracter personal, colectate ca urmare a "monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private" și a "supravegherii video a examenului de bacalaureat", sunt prelucrate în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28704, în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001.
Lista candidaților înscriși în învățământul profesional și dual, etapa I, în anul școlar 2020-2021, la Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău
IMPORTANT! Precizări privind depunerea documentelor de înscriere ale candidaților declarați admiși în etapa I, la învățământul profesional și dual, în anuul școlar 2020-2021
Lista candidaților declarați admiși la învățământul profesional și dual, în etapa I, la data de 09.07.2020, pentru anul școlar 2020-2021
IMPORTANT! Înscrierea în învățământul profesional și dual, etapa II, anul școlar 2020-2021
Lista candidaților declarați admiși la învățământul profesional, în etapa I, la data de 23.07.2021, pentru anul școlar 2021-2022
Lista candidaților declarați admiși la învățământul profesional, în etapa II, la data de 11.08.2021, pentru anul școlar 2021-2022