Datele cu caracter personal, colectate ca urmare a "monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private" și a "supravegherii video a examenului de bacalaureat", sunt prelucrate în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28704, în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001.
Selectie dosare concurs (detalii aici)
Selectie dosare concurs dupa contestatii (detalii aici)
Rezultate concurs (detalii aici)
Rezultate concurs dupa contestatii (detalii aici)
Continut dosar și Calendar concurs pentru ocuparea postului vacant de SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE (detalii aici)
Susținere examen de trecere la altă treaptă de salarizare pentru postul de INFORMATICIAN, studii superioare, treapta profesională II (detalii aici). Rezultatele examenului aici.