Datele cu caracter personal, colectate ca urmare a "monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice/private" și a "supravegherii video a examenului de bacalaureat", sunt prelucrate în baza notificării înregistrate în Registrul de Evidență a prelucrării de date cu caracter personal nr. 28704, în conformitate cu Legea nr. 677 din 2001.
ORDIN nr. 4742 din 10.08.2016 privind Statutul Elevului incepand din anul scolar 2016-2017 (se poate consulta aici sau în pagina "Elevi").
Povesti de succes - Compendium de bune practici in promovarea invatamantului profesional si tehnic - (se poate consulta aici).
Concurs/examen pentru ocuparea posturilor contractuale vacante (detalii aici)
Mobilitatea personalului didactic - 2022-2023
Admiterea în învățământul profesional și dual
Rezultatele examenelor de certificare a calificării profesionale
Lista temelor de proiect pentru calificarea profesională de nivel 3, aprobate de ISJ Bacău pentru anul școlar 2020-2021
IMPORTANT! La data curentă, numărul persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 din rândul angajaților instituției noastre de învățământ este de 52, din totalul de 81, în pondere de 64,20 % din numărul total al angajaților.
IMPORTANT! Beneficiarii programului „Bani de liceu” în anul școlar  2021 - 2022
Chestionar pentru exprimarea acordului părinților elevilor privind testarea non-invazivă a elevilor din Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”
Mobilitatea personalului didactic - 2021-2022
Rezultate testare personal didactic - ocupare post vacant de P.I.P. - estetica și igiena corpului omenesc
Important! Olimpiada Națională de Fizică - Bacău 2022!
IMPORTANT! Informații privind Recensământul populației și locuințelor din România
ANUNȚ de participare la licitație pentru ÎNCHIRIERE spații - domeniul PUBLIC